Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Ζητείται Web Developer/Designer @ AllHotelMap

Δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουλίου 2011

Η ιστοσελίδα μου (http://www.allhotelmap.com) έχει μείνει στη μέση και θα ήθελα να την αναλάβει κάποιος.


Απαιτούμενα προσόντα:
php, mysql, google map api


Πρόσθετα προσόντα:
Να μπορεί να κόψει τιμολόγιο παροχής

Υποβολή Αίτησης