Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Ζητείται Έμπειρος Προγραμματιστής

Δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου 2011

Ζητείται προγραμματιστής (ομάδα προγραμματιστών) με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, για την ανάπτυξη εφαρμογής WPF σε C# με την χρήση των τελευταίων design patttern μεθόδων και τεχνολογιών database, WCF(ή άλλου ισοδύναμου)  .


Ειδικότερα απαιτείται:
  • Πτυχίο τριτοβάθμιας βαθμίδας σε τομέα πληροφορικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης
  • Άριστη γνώση των .Net Framework ,xaml, XML
  • Εμπειρία με βάσεις δεδομένων (κατά προτίμηση object database, ή noSQL database)
  • Εμπειρία στην τεκμηρίωση και στον έλεγχο εφαρμογών
Από τους ενδιαφερόμενους θα ζητηθεί να επιδείξουν το ντοσιέ των τελευταίων project που συμμετείχαν.
Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί από μηδενική βάση.
Η εργασία θα γίνει με ανάθεση έργου.
Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο vpap@dailytech.gr
Ευχαριστώ.

Περισσότερες Πληροφορίες

Υποβολή Αίτησης