Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Writers for Suite678 @ Suite678

Δημοσιεύθηκε στις 09 Απριλίου 2013

Suite678 is an Atlanta-based full-service web design, marketing, and web development agency. We are looking to hire 2 writers to help us start our blog that will be along the lines of Smashing Magazine, but have more appeal to the college-age (18-25) demographic. This will be a part-time position and we will expect our writers to put in 3-4 posts a week. Pay is $50-$100 a post.

keywords: writer, part-time, freelance, part-time writer, freelance writing jobs, freelance writer

Υποβολή Αίτησης