Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Writer Wanted @ Ethical Traveler

Δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2014

We are looking for freelance writers for articles in the News section. We pay on a per-article basis at a rate of $40/published article.

Generally, we look for social or environmental issues that are unethical which may cause travelers to reconsider their destination choices. If you look at the website, you can tell what type of topics we cater towards.

In response, please include a few pitch ideas.

IMPORTANT!
Apply via this link only:
http://bit.ly/1sLWGIx


keywords: writer, freelance writer

Contact information: info@ethicaltraveler.org (DO NOT APPLY VIA THIS E-MAIL ADDRESS)

Υποβολή Αίτησης