Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

WP developer to improve a website

Δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2011

hi, we want to sell artwork online. We have a webhosting and a website developed by a friend, this friend however became too busy and couldn’t complete the website. We are not very happy about the theme and the store plugin that are currently installed. we want a decent art gallery with a safe checkout, easy for clients to browse, a blog page, professional, but nothing too fancy. also, we will need help with SEO. Please contact by email with offers.

Υποβολή Αίτησης