Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

WordPress/PHP programmer @ NetViper Interactive Inc

Δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουνίου 2011

NetViper Interactive Inc is looking for a few freelance WordPress developer/Php Programmers.

The candidate should be experienced, imaginative and have the ability to create robust code quickly.

Responsibilities
Develop custom WordPress plugins from scratch and enhance existing plugins
Develop PHP/SQL code for websites and applications
Design and build MySQL databases
Deliver high-quality work on time at a fair price

Requirements
Expertise in the WordPress platform
Expertise in PHP/MySQL
Experience with HTML, CSS, XML, and Javascript
Strong time management skills
Ability to juggle multiple projects with tight deadlines
Creative problem solving
Excellent verbal communication and listening skills
Experience with cross browser code optimization
Must be available during business hours for email or phone conversations

Candidate must be able to provide code samples and references.
American candidates only.

This is a freelance opportunity

No Agencies!

Please send resumes to jobs@netviperinteractive.com

 

Υποβολή Αίτησης