Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

(WordPress) Upload photo from Website to Facebook

Δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου 2011

Hi, i need to get a buton in the photo lightbox that lets user upload that photo to their facebook account.

Please note that i do not want to “share” that photo, i want to upload to a new facebook album.
I have 2 examples for that buton that another website is using now so you can see how it works.
If you think you can get this please send me an email.

Υποβολή Αίτησης