Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

(Wordpress) Quick Redesign @ thatsagoal.com

Δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουνίου 2011

I want a quick redesign on my site. I’m basically looking to add a second menu bar with about five wordpress installs so each page has its own wordpress blog.

If possible I would also like the middle colum to move to the left so the contect is down the left hand side with two columns to the right of it.

Υποβολή Αίτησης