Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

WordPress Plugins and Templates Help @ RusKey Biz

Δημοσιεύθηκε στις 04 Ιουλίου 2011

We need a WordPress programmer to help us integrate DirectoryPress template along with the BuddyPress plugin. We have a database which we are importing to DirectoryPress. We need to make the DirectoryPress template look like our current WordPress theme. We also may need help with adding features to DirectoryPress and other things to get our site going. We need an active worker and we will pay for good work. Someone well rounded in WordPress and good with instructions / English language is expected.

Υποβολή Αίτησης