Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

(Wordpress) Need category page modified @ ab network

Δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουνίου 2011

I am having trouble with my category page.

My site WWW.angrybirdsnetwork.com. if you scroll to walkthroughs category and “Angry Birds Walkthroughs” is a category. I need the category page to render a box at the top with a thumbnail above post then a separator then the post like angrybirdsnest.com/category/walkthroughs/

Υποβολή Αίτησης