Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

WordPress Developer, Frontend Developer @ Nevma

Δημοσιεύθηκε στις 19 Μαρτίου 2013

Η εταιρεία Nevma αναζητά web developer με εμπειρία σε WordPress και όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου. Ψάχνουμε για άνθρωπο ικανό και δημιουργικό που να έχει τη διάθεση να “λερώσει” τα χέρια του.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο φανατικός ζήλος για ποιοτική δουλειά και η αδιαπραγμάτευτη επιμονή στη λεπτομέρεια.

Αν δε γουστάρεις πραγματικά αυτό που κάνουμε και θέλουμε να κάνεις κι εσύ, τότε μην έρθεις. There will be blood.

Απαιτούμενα προσόντα:
XHTML/HTML5

CSS2, 3
Javascript
PHP
MySQL

Πρόσθετα προσόντα:
WordPress theming (from scratch)
WordPress plugin development (from scratch)
JQuery (plugin development)
Java (J2EE, JEE are nice to have)

Η εταιρία παρέχει:
Δοκιμαστική περίοδο 1-2 μηνών με αποδοχές, στην οποία ο υποψήφιος συνεργάτης θα κληθεί να ολοκληρώσει WordPress websites σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα του παραδοθούν. Στη συνέχεια η συνεργασία θα εκτιμηθεί.

Υποβολή Αίτησης