Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

WordPress Developer @ Big Fuel

Δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουνίου 2011

Big Fuel (large, NYC-based advertising agency) is looking for a WordPress consultant to revise and optimize our current blog which lives at http://www.contenttocommerce.com/

Deliverables include:

- Removing unused components
- Optimizing page load times
- Ensuring generation of valid HTML/CSS/JavaSctipt
- Code organization for SEO

Rate negotiable based on experience, short term contract.

Υποβολή Αίτησης