Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Wordpress Back-End Security Developer

Δημοσιεύθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ζητείται Back-End Developer για τον καθαρισμό και την θωράκιση ιστοσελίδας, βασισμένης σε Wordpress CMS, από malware, exploits etc. Ο εργαζόμενος θα προσληφθεί με σύμβαση έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:

Προϋπηρεσία 2 ετών σε back-end development.
Άριστη γνώση PHP5
Άριστη γνώση MySQL
Βασική εμπειρία σε HTML/CSS/JS

Η εταιρία παρέχει:

Αμοιβή βάσει project.

Υποβολή Αίτησης