Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

WordPress - Google API Integration for Staff Directory @ Hostelling International USA

Δημοσιεύθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013

Looking for WordPress > < Google API integration to assemble a staff directory from Google App Profiles/Contacts that includes blending some custom fields from WordPress into the existing ones from the Google App.

Final display page will be on a private intranet built out in WordPress.

Forgive any incorrect terminology above. Not a Google API/App expert byany stretch of the imagination.

Υποβολή Αίτησης