Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Website redesign @ Control Alt Delete IT

Δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2011

Wondered if anyone is interested in quoting me on a site redesign. At the moment our site is a mixture of red/black. It’s way too dark and I always wanted white/bright. There is way too much reading, and only have 2 or 3 products selling via the site.
Any questions/suggestions Im all ears!

Υποβολή Αίτησης