Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Website Designer Required

Δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2011

I work in Music, Film, Writing and Curation My existing website is out of date and needs a revamp. I want someone to design me a website that I can update myself, with content, once a month. Content would include Moving Image, Music, Text and Photographs, as well as links to other sites, and the ability for clients to easily order goods and services from me. 

Please get in touch if you can offer a reliable, user-friendly solution at a good price. My site will get a lot of traffic and may be a good showcase for a young or ambitious Designer. Reliabilty, after-service and advice when required are essential

Υποβολή Αίτησης