Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web UI/Design @ Those Guys

Δημοσιεύθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2012

We are looking for a designer to help us provide a great user experience for a site that will be showcasing a very detailed road trip across the United States. There will be a lot of photos, videos, galleries, and text content that we want to display in a beautiful, minimal and intuitive way to the user.

You

This is a short gig lasting roughly two weeks. We like to work quickly and appreciate timely communication. We won't waste your time, please don't waste ours. Cheers!

Υποβολή Αίτησης