Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web UI designer with Front-end skills @ StackRocket

Δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου 2011

We are a small and scrappy startup looking to launch our application soon and looking for design help.

We want to:

Ideally, you have a great eye for detail, make beautiful, easy to use UI's and can hack html/css and some JS using jquery.

The first project should not be too big: 5-6 pages.

Sites we like:

http://heroku.com

http://pagodabox.com

What to send to us:

Υποβολή Αίτησης