Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web Developer

Δημοσιεύθηκε στις 03 Απριλίου 2015

Starting: As soon as possible

Project Estimation: 2000 Euro

Project Completion: 2-4 weeks

Website Development from scratch, developed either in drupal or in WordPress (customization needed)

5-6 Main Pages + supporting database

After the completion of the project, we'll proceed to the mobile app development, hopefully with the same developer.

Υποβολή Αίτησης