Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web Developer

Δημοσιεύθηκε στις 28 Μαρτίου 2014

Ζητείται έμπειρος προγραμματιστής για συνεργασία σε project.

Απαιτούμενα προσόντα:

Άριστη γνώση στα παρακάτω:
CSSHTML, HTML5, PHP, MySQL, XML, Javascript, Ajax, Jquery
Εμπειρία σε Joomla Customization – Templates

Πρόσθετα προσόντα:

Πολύ καλή γνώση στα παρακάτω:
Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας
Γνώσεις στα social media

Η εταιρία παρέχει:

Αμοιβή βάσει συμφωνίας.

Υποβολή Αίτησης