Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web Developer

Δημοσιεύθηκε στις 02 Μαΐου 2013

Νεοσύστατη Εταιρεία Πληροφορικής αναζητεί άμεσα Web Developer(εξωτερικό συνεργάτη) με προϋπηρεσία σε web sites με heavy traffic.

Απαιτούμενα προσόντα:

Άριστη γνώση wordpress cms απαραίτητη.

Πρόσθετα προσόντα:

Καλή γνώση php, mysql, html, css, javascript και jquery. Επιθυμητή ηλικία κάτω των 25 ετών

Η εταιρία παρέχει:

Προκαταβολή κατά την εκκίνηση των projects.Προοπτική μόνιμης συνεργασίας.

Υποβολή Αίτησης