Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web developer

Δημοσιεύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2012

Ενδιαφέρον startup με σπουδαίες προοπτικές αναζητάει συνεργάτη Web developer.

Απαιτούμενα προσόντα:

Βασικά:
Συνέπεια 
Ανοιχτό μυαλό
Συνεργατικότητα
Θετική σκέψη
Πάθος με το αντικείμενο

Τεχνικές γνώσεις:
PHP και συγκεκριμένα symfony2 + SQL

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Τα πτυχία δε μας ενδιαφέρουν αν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις

Πρόσθετα προσόντα:

Git

Η εταιρία παρέχει:

Ποσοστό επί της εταιρίας* 
Ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών!

Υποβολή Αίτησης