Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web Developers για ανάπτυξη ομάδας

Δημοσιεύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Web Developers με γνώσεις HTML5, CSS3, jQuery, PHP & WordPress.

Απαιτούμενα προσόντα:

HTML5, CSS3, jQuery, Responsive Design, WordPress Framework(custom posts, shortcodes, widgets, child themes)

Η εταιρία παρέχει:

Στην πρώτη επικοινωνία

Υποβολή Αίτησης