Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web developer για δημιουργία site δημοπρασιών

Δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012

Fleelance Developer για δημιουργία site δημοπρασιών.
Προτιμητέες τεχνολογίες PHP/MySQL , Drupal (ή αντίστοιχο CMS), JQuery, Photoshop. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν δείγματα εργασίας (online portfolio).

Απαιτούμενα προσόντα:

Άριστη γνώση PHP & MySQL
Drupal, JQuery, HTML5, CSS, Photoshop

Η εταιρία παρέχει:

Δυνατότητα συνεργασίας στο μέλλον per project

Υποβολή Αίτησης