Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web Developer @ we-play.gr

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2012

Ζητείται web-developer για εξωτερική συνεργασία.

Απαιτούμενα προσόντα:

δημιουργία photo/video gallery, e-shop, contact form, membership account,
δελτίο παροχής υπηρεσιών

Πρόσθετα προσόντα:

δημιουργία html5 web games

Υποβολή Αίτησης