Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web Developer @ Foundry94

Δημοσιεύθηκε στις 01 Μαρτίου 2013

We're small web development shop that has a variety of client projects in need of support. We are looking for a collaborative web developer to help develop and deliver on client technical projects, both short and long term.

The web developer we're looking for is excellent in:

And is even more qualified if he/she has experience with:

To apply, please send an email with the following email:

Υποβολή Αίτησης