Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

WEB Developer - Programmer @ Motronix

Δημοσιεύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2011

Ζητείται Web Developer για ανάπτυξη και βελτίωση Web εφαρμογών με τη χρήση Τεχνολογιών Αιχμής.

Απαιτούμενα προσόντα:
PHP5
MySQL5
Javascript και AJAX
HTML5 Τεχνολογίες
CSS3

Θα ηταν επιθυμητό, ο υποψήφιος να μπορούσε να επιδείξει ένα project που έχει υλοποιήσει με την χρήση των παραπάνω τεχνολογιών.

Πρόσθετα προσόντα:
Γνώσεις πάνω σε τεχνολογίες cross platform και cross-browser compatibility.

Γνώσεις SEO

Η εταιρία παρέχει:
Οικονομικές απολαβές με ανάθεση έργου (αμοιβή ανά project).

Πιθανώς δυνατότητα εργασίας πλήρους απασχόλησης στο μέλλον.

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@motronix.gr

Υποβολή Αίτησης