Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web developer / designer @ pla.NET.gr

Δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2012

Αναζητάμε εξωτερικούς συνεργάτες για την ανάπτυξη μέρους κάποιου project ή και ολόκληρων website. Αναπτύσσουμε websites κυρίως σε Joomla και στατικά, αλλά επιθυμούμε να αναπτύξουμε και σε Drupal και WordPress.

Επιθυμούμε μόνιμη συνεργασία με σκοπό την ανάθεση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων project. Η συντήρηση υπαρχόντων ή και νέων/μελλοντικών website είναι επίσης πιθανό να ανατεθεί σε συνεργάτη.

Ο συνεργάτης που θα επιλεχθεί θα μπορεί να εργάζεται από το χώρο του με δικό του εξοπλισμό.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως μας αποστείλουν portfolio εργασιών.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πρόσθετα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει:

  1. Δυνατότητα εργασίας από το χώρο σας
  2. Συνεχή ανάθεση νέων project
  3. Πληρωμή με την ολοκλήρωση και παράδοση κάθε project
  4. Δυνατότητα χρονοδιαγράμματος και προγραμματισμού εργασιών/έργων
  5. Συνεχής επικοινωνία & επαφή, ακόμα και σε ώρες/ημέρες εκτός γραφείου

Υποβολή Αίτησης