Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web Designer @ Money Smart Life

Δημοσιεύθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2012

I’m looking for a web designer who has experience with user interface design and mobile design.

The current implementation is a Wordpress plugin using the membership templates in a premium wordpress theme for the display. I need someone to layout the design of 4 screens inside this theme.

Once the design is finalized I need you to implement the design using css & jQuery. I also need a mobile version of 2 of the 4 screens.

Necessary Skills:

+ Interface Design
+ jQuery
+ CSS
+ Wordpress themes
+ Mobile Experience

Υποβολή Αίτησης