Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web Design Rockstar @ TNT Dental

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου 2012

We are looking for a web designer to redesign out current corporate website.  We have an infromation architecture and several ideas about what we want.  We want something modern in useability and flexibility but with a vintage look.

I know we sound silly when we say this but we want to design the apple.com of our industry.  Simply, informative and sexy.

Please response with portfolio examples.

Υποβολή Αίτησης