Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web Design Freelancer @ Straight North

Δημοσιεύθηκε στις 01 Νοεμβρίου 2011

Straight North is an Internet marketing agency. We are currently looking for creative freelancers capable of producing stunning website designs. If you are a web designer and have at least (3) high quality website designs in your portfolio, please fill out the form on this page: http://www.straightnorth.com/freelance-web-designer-application-form

Υποβολή Αίτησης