Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web App Developer

Δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουνίου 2011

We are in need of a web app developer to help us with an upcoming project. We are a small company and have come to realise that no other company in our industry have gone down the route of a phone application. This is why we want to be the first. We have some specific ideas in mind and would like to see some sort of design ideas and screen prints before we decide. Please contact me for more details

Υποβολή Αίτησης