Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Web 2.0 Hosting Company Graphic Designer Needed @ StableHost

Δημοσιεύθηκε στις 04 Σεπτεμβρίου 2012

We are a web hosting provider, and we're looking for someone to join our team as a 'on-needed' basis to help us revamp our website with pretty pictures.

On a scale to 1-10, we're looking for a 12.   If you are a 12, please let us know because we desperately need you.

We're looking for someone who can take a few lines of how we want something, put it into their crazy head and make something awesome come out of it.

When applying, please submit a URL or attach pictures of some of your recent work...

 

Υποβολή Αίτησης