Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Voicework for kid's audiobook @ kinderbook

Δημοσιεύθηκε στις 09 Οκτωβρίου 2014

For our greek kids's books we are searching for professional voicework or actor/actress for record voice for audiobooks, greek naive speaker. You should have also your own recording equipment.

Υποβολή Αίτησης