Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Video On Demand Website

Δημοσιεύθηκε στις 24 Μαΐου 2011

We require a freelancer to run the development side of a new video on demand website due to our internal resources being tied up. 

The project is at brief stage presently, and we are looking to give initial estimates very soon. 

The international site will be streaming owned video content to paying users. We have the server architecture being put in place as we speak. We will also design and assist with development in house, plus take on the overall project management of the project. 

The successful freelancer may need to work on site (Wandsworth Common) from time to time, but it is not essential for the project. 

We would require competency in AJAX, MYSQL, setting up of merchant banking facilities, video streaming...and all of the rest of the usual suspects.

Περισσότερες Πληροφορίες

Υποβολή Αίτησης