Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Video Games Writer @ Complex Media

Δημοσιεύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2013

Complex Media is looking for video game writers to join our team on a freelance basis. Candidates should be able to start immediately and work remotely. Those with blogging experience and knowledge of photoshop will be given preference.

How to Apply:
Send your resume and writing samples to the e-mail address below. Please indicate the types of video games you specialize in. Please put "Video Game Writer" in the subject of your email. Candidates who fail to follow these directions will not be considered.

keywords: video games writer, games writer, writing jobs, writer, freelance

Υποβολή Αίτησης