Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

VB Programmer @ Perry Nicholls

Δημοσιεύθηκε στις 09 Νοεμβρίου 2011

This is to update and maintain some VB programming used on some Excel spreadsheets. Infrequently required, but quick response needed sometimes.

Call Alistair on 07966 4729690