Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

VB Programmer @ Perry Nicholls

Δημοσιεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2011

This is to update and maintain some VB programming used on some Excel spreadsheets. Infrequently required, but quick response needed sometimes.

Call Alistair on 0044 (0) 7966 4729690