Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Various .NET Projects

Δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουνίου 2011

We are looking for a .NET developer who will work with us on a full-time basis on various projects from simple sites to full portal type sites. The developer will have the following skills:- 
ASP.NET/MVC/C# (NOT VB) 
SQL SERVER 2005/08 
Nhibernate (desirable not essential) 
Enterprise Library Required 
HTML/CSS 

We will consider outsourcing to various countries. We will require that the developer is reachable at any time by skype/msn/phone. 

Please email examples of your work. 

Thank you

Περισσότερες Πληροφορίες

Υποβολή Αίτησης