Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

UX/UI @ zood labs inc.

Δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουνίου 2011

I am looking for the world's most creative user experience lead to join my small team. Make landing pages that convert and delight!

About me: Jack of all trades and master of none. I only know how to make money. Started this venture just over a year ago and have expanded to 147 employees. We sell stuff (vacation) online and are passionate about it.

Your role:

If you know anything about mobile iPhone iPad I like you even more!

Υποβολή Αίτησης