Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

UX Designer to Wireframe Web Applications @ Epicenter

Δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2011

We're looking for a big-thinking UX designer to help us create wireframes of web applications for our clients.

Must haves...

Would be nice...

Note: IMPORTANT:

Send 3 examples of your best wireframe or prototype work and a link to your portfolio site to jobs@epicenterconsulting.com

** No need for a cover letter or lengthy introduction.

 

Υποβολή Αίτησης