Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Υποστήριξη ιστοσελίδων μέσω του OScommerce @ Automobileclub

Δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2013

Ζητείται developer εξωτερικός συνεργάτης για υποστήριξη και επίλυση θεμάτων ιστοσελίδων δημιουργημένων μέσω του oscommerce.

Απαιτούμενα προσόντα:

Καλή γνώση και εμπειρία του OScommerce

 

Υποβολή Αίτησης