Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Unity3D game developer @ INSPIRING CAREER S.A.

Δημοσιεύθηκε στις 13 Μαρτίου 2014

Χρειαζόμαστε έναν έμπειρο games developer για 2 μήνες για την ολοκλήρωση ενός παιχνιδιού που έχουμε ξεκινήσει ήδη. Ο υποψήφιος συνεργάτης, θα πρέπει να έχει μπλοκάκι και να μπορεί να εργάζεται στα γραφεία μας με δικό του όμως εξοπλισμό.

Απαιτούμενα προσόντα:

Unity3d Developer for 2d point&click game. Expert programming in C# (heavy usage of delegates, events and coroutines). Knowledge of 2dToolkit plugin.

Minimum experience in development of two full games.

Πρόσθετα προσόντα:

Εμπειρία σε εταιρεία games development and design.

Η εταιρία παρέχει:

Freelance σύμβαση για 2 μήνες

Υποβολή Αίτησης