Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Spanish speaking Photoshop tutorial producer wanted @ TutorialesPro

Δημοσιεύθηκε στις 29 Μαρτίου 2012

TutorialesPro.com, a Spanish Photoshop tutorial website, is looking for a talented Photoshop artist for producing high quality tutorial videos on topics like:

We are looking for extensive and detailed tutorials that showcase the artists’ thoughts and workflows in a comprehensive manner.

If you think you’re the right person for this freelance job, just send us an email with your portfolio and if you’re really kickass a sample videotutorial.

How to apply

Please send us an email to mauricio@tutorialespro.com with your portfolio.

 

Υποβολή Αίτησης