Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Software Engineer / Web Developer job @ Instinctive Creations

Δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου 2011

Programmer required to write scripts that complete these tasks:

We understand that there are many ways to approach this issue so if you are a talented programmer and feel you can apply your skills to solve the problem in you preferred language, whether it is PHP, ASP or Ruby, we look forward to hearing from you.

e-mail CV and cover letter to ideas@instinctivecreations.com

Περισσότερες Πληροφορίες

Υποβολή Αίτησης