Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Software Developer @ Justdot

Δημοσιεύθηκε στις 03 Δεκεμβρίου 2012

Ζητείται developer με γνώσεις .NETSQL και MVC για να συμμετάσχει στην υλοποίηση και υποστήριξη υφιστάμενων έργων βασισμένων στις τεχνολογίες .NET.

Απαιτούμενα προσόντα:

• .NET 4.0
• ASP.NET MVC
• NHibernate
• SQL Server 2008
• Windows Services
• WCF

Υποβολή Αίτησης