Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Social Media Enthusiats needed

Δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουνίου 2011

I am looking for social media enthusiasts who can use the following sm sites to promote our services. 

. Twitter 
. Facebook 
. Blogging 
. LinkedIn 
. YouTube 
. Digg/reddit or other sb sites 

. Please send examples of work 
. Please state hourly rate of pay 
. Must be self emplployed 

Thanks 
Steve

Υποβολή Αίτησης