Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Small Job on WordPress Site

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου 2011

I have a wordpress blog that needs some fine tuning:
1. Featured Gallery Plugin has stopped working;
2. Need to be able to link pages to horizontal sub-navigation. Currently I am unable to do this because there are settings in the main horizontal navigation that has an exclude page perameter that is preventing this.
3. Need to connect a Petfinder API to my blog.
4. Some misc errors that are showing Analytics.

Please email me with estimate. Thank you.

 

Υποβολή Αίτησης