Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Simple calculator plugin for WP

Δημοσιεύθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2011

I’m looking for a simple calculator plugin for WordPress. To take 2 values and return a few results.
similar to this plugin http://wordpress.org/extend/plugins/calculatorpro-calculators/
1) Form to be filled out looks like the below.

Current Monthly

Revenue $ 70,000
Supplies & Labs $ 14,000
Gross Profit $ 56,000

2) Returned Info as follows:

Current Monthly/ Partnering With Nexus

Revenue $70,000 $80,500
Supplies Labs $14,000 $11,900
Gross Profit $56,000 $68,600
Approximate Nexus Fees 4,802
Gross Profit with Nexus $ 63,798

 

Υποβολή Αίτησης