Θέλεις να μη χάνεις καμία νέα θέση εργασίας;

Sharepoint Developer

Δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2011

We are looking for a freelance developer who has solid experience using Microsoft SharePoint and the Microsoft .NET framework.  The initial project involves conversion of excel-based forms to a Sharepoint site.

Qualifications:

Please provide your resume and examples of web development projects.

 

Υποβολή Αίτησης